Amsterdam,
07
oktober
2015
|
14:09
Europe/Amsterdam

Eye-tracking: zo kijken lezers naar jouw tekst

Hoe interessant jij jouw eigen verhaal ook vindt, de lezer bepaalt nog altijd zelf hoeveel hij ervan opneemt. En veel is dat niet. Gelukkig kun je met behulp van eye-tracking met de lezer meekijken en vaststellen waar je belangrijkste informatie thuishoort.

In 2006 liet usability-expert Jakob Nielsen 232 respondenten door duizenden websites browsen. Door middel van eye-tracking kon hij precies in kaart brengen waar de respondenten naar keken, en hoe lang ze dat deden. Zijn conclusie: de manier waarop wij teksten op websites lezen, heeft opvallend weinig te maken met hoe we leren lezen op school.

Het begint nog herkenbaar, met een horizontale blik van links naar rechts, bovenaan de pagina, waar we normaal gesproken de titel en inleiding van een tekst vinden. Daarna slaan we echter een verticaal stuk over, om vervolgens alleen nog de linkerkant van de pagina te scannen, van boven naar beneden. Natuurlijk gebeurt dit niet iedere keer op exact dezelfde manier, maar op basis van duizenden metingen wordt dit F-vormige patroon heel duidelijk.

Secondenwerk

Wat betekent deze houding van de lezer nou voor jou als schrijver? Voor we daar verder op ingaan, illustreren we het bovenstaande graag met een recenter voorbeeld. In 2013 voerde vacatureplatform TheLadders een vergelijkbaar onderzoek uit, door werkzoekenden naar vacatureteksten te laten kijken. Volgens een enquête die de site voorafgaand aan het onderzoek afnam, zou 44 procent van de werkzoekenden één tot vijf minuten de tijd nemen om een vacaturetekst door te nemen. 19 procent hield het zelfs op maximaal tien minuten. Niets bleek minder waar.

Toen dezelfde werkzoekenden de vacatures voorgeschoteld kregen, deden ze er gemiddeld 50 seconden over om deze als ongeschikt te bestempelen. Aan vacatures waarin ze wel geïnteresseerd waren, werd ook maar 77 seconden besteed. Binnen de teksten kregen de functieomschrijvingen de meeste aandacht (26 seconden), maar zelfs deze werden meer gescand dan goed gelezen, waarbij de laatste paar regels vaak helemaal werden overgeslagen.

Ook in dit onderzoek vormden de oogbewegingen van de respondenten een duidelijke F-vorm. Hieruit is al een eerste, voor de hand liggende conclusie te trekken met betrekking tot het overbrengen van je belangrijkste informatie op de lezer.

In de komende artikelen gaan we verder in op het belang van scanbare teksten, tips om deze te schrijven, de rol van beeldmateriaal en nog veel meer.

Over PressPage

PressPage ontwikkelt een toonaangevend SaaS PR-platform met aanvullende services voor het opzetten van social media newsrooms, virtuele perscentra en media hubs. Het stelt bedrijven in staat om rijke content op een slimme manier te presenteren en te verspreiden, en geeft vervolgens direct inzicht in de resultaten. Zo helpt PressPage PR-professionals hun dagelijkse werk effectiever en efficiënter uit te voeren.